วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง

บริการของเรา

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
(12,430)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผลงานวิจัย (RESEARCH)
(48,114)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัยได้ที่นี่

เครื่องมือ (EQUIPMENT)
(2,988)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
(252)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

บล็อก (BLOG)
(12)

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยจากเหล่า นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่สนใจงานวิจัยต่างๆ ทุกเรื่องราว สามารถสื่อสารกันได้ทาง บล็อกแห่งนี้

กระดานถามตอบ (WEBBOARD)
(3)

ร่วมพูดคุยพบปะกับนักวิจัย กลุ่มผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานวิจัยของชาติ เข้าร่วมกันที่นี่

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่

ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ. กัญญรัตน์ สุทธภักติ

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดร. ขวัญชนก นัยจรัญ

-
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อ.ดร. ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร. สัจจากาจ จอมโนนเขวา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คลิกดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ผลงานวิจัย (Research)

ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เราเก็บรวมรวมไว้ ทั้งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และงานวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
คลิกดูผลงานวิจัยทั้งหมด

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

เครื่องอัดรีดพลาติกชนิดสกรูคู่

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหวง...

เตาวัดสมบัติทางไฟฟ้า

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหวง...

เครื่องบดและผสมสารระดับนาโนเทค

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหวง...

เครื่องกัดอัตโนมัติ

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหวง...

เครื่องมือวัดและวิเคราะห์อิมพี...

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหวง...

เครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหวง...
คลิกดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

รวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อดุตำแหน่งที่ตั้งและเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม...

333 ม. 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ศ...

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศ...

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์บริการวิทยาศาสต...

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลขที่ 239...

ห้องปฏิบัติการทางวิชาการด้านวิจัยและนวัต...

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อ...
คลิกดูห้องปฏิบัติการทั้งหมด

เครือข่ายอุทยาน