วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง

บริการของเรา

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
(17,237)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผลงานวิจัย (RESEARCH)
(72,503)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัยได้ที่นี่

เครื่องมือ (EQUIPMENT)
(13,778)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
(540)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

บล็อก (BLOG)
(25)

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยจากเหล่า นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่สนใจงานวิจัยต่างๆ ทุกเรื่องราว สามารถสื่อสารกันได้ทาง บล็อกแห่งนี้

กระดานถามตอบ (WEBBOARD)
(7)

ร่วมพูดคุยพบปะกับนักวิจัย กลุ่มผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานวิจัยของชาติ เข้าร่วมกันที่นี่

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่

ดร. วิภาวรรณ เสียงดัง

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร วรรณภา กสิฤกษ์

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. ภควรรณ เศรษฐมงคล

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร. ธนันชัย สิงห์มาตย์

สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ผศ.ดร. เกรียงไกร นามนัย

สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ผศ.ดร. ไอลัดดา ผุยชา

สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
คลิกดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ผลงานวิจัย (Research)

ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เราเก็บรวมรวมไว้ ทั้งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และงานวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
คลิกดูผลงานวิจัยทั้งหมด

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

เครื่องวัด pH

ห้องปฏิบัติการ Solid State Fermentation and Bioprocess Engineering...

เครื่องอบแห้ง

ห้องปฏิบัติการ Solid State Fermentation and Bioprocess Engineering...

เครื่องวัดความชื้น (อุปกรณ์ที่...

ห้องปฏิบัติการ Solid State Fermentation and Bioprocess Engineering...

เครื่องกำเนิดไอน้ำ

ห้องปฏิบัติการ Solid State Fermentation and Bioprocess Engineering...

เครื่องวัดอุณหูมิ (อุปกรณ์ที่ใ...

ห้องปฏิบัติการ Solid State Fermentation and Bioprocess Engineering...

เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน

ห้องเครื่องมือกลาง หน่วยบริการกลางเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการและสิ่งแวดล้อม...
คลิกดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

รวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อดุตำแหน่งที่ตั้งและเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ Solid State Fermentation ...

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บ...

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์วิจัย...

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่...

ศูนย์ปฏิบัติการลดความชื้นในผลผลิตทางการเ...

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเผาไหม้

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บ...

หน่วยวิศวกรรมและระบบ

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บ...

โรงงานต้นแบบ อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุต...

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บ้านนาสีนวล ตำบล ขามเรียง อำเ...
คลิกดูห้องปฏิบัติการทั้งหมด

เครือข่ายอุทยาน