วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง

บริการของเรา

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
(12,443)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผลงานวิจัย (RESEARCH)
(48,558)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัยได้ที่นี่

เครื่องมือ (EQUIPMENT)
(2,999)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
(258)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

บล็อก (BLOG)
(12)

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยจากเหล่า นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่สนใจงานวิจัยต่างๆ ทุกเรื่องราว สามารถสื่อสารกันได้ทาง บล็อกแห่งนี้

กระดานถามตอบ (WEBBOARD)
(3)

ร่วมพูดคุยพบปะกับนักวิจัย กลุ่มผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานวิจัยของชาติ เข้าร่วมกันที่นี่

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่

นางสาว ปิยวรรณ คลังชำนาญ

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
กรมพัฒนาที่ดิน

นาง รุจิสา บุญประสิทธิ์พร

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
กรมพัฒนาที่ดิน

นาย ฐิติเดช ตุลารักษ์

สาขาเทคโนโลยีนิวเคลี...
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

นางสาว บูรนา วงษาราม

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
กรมพัฒนาที่ดิน

นาย พงศ์ธร เพียรพิทักษ์

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
กรมพัฒนาที่ดิน

adsawin netthanomsak

-
กรมพัฒนาที่ดิน
คลิกดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ผลงานวิจัย (Research)

ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เราเก็บรวมรวมไว้ ทั้งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และงานวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
คลิกดูผลงานวิจัยทั้งหมด

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

เครื่องวัดแรงดึงน้ำของดิน

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

เครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิและก...

กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน

เครื่องเขย่าสาร

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9...

เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9...

เครื่องวัดความชื้นดินแบบพกพาพร...

กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน
คลิกดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

รวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อดุตำแหน่งที่ตั้งและเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนา...

201/1 ม.1 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนา...

64 ม.7 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทา...

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ห้องปฏิบัติการเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะว...

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
คลิกดูห้องปฏิบัติการทั้งหมด

เครือข่ายอุทยาน