วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง

บริการของเรา

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
(16,737)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผลงานวิจัย (RESEARCH)
(69,803)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัยได้ที่นี่

เครื่องมือ (EQUIPMENT)
(13,206)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
(496)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

บล็อก (BLOG)
(24)

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยจากเหล่า นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่สนใจงานวิจัยต่างๆ ทุกเรื่องราว สามารถสื่อสารกันได้ทาง บล็อกแห่งนี้

กระดานถามตอบ (WEBBOARD)
(7)

ร่วมพูดคุยพบปะกับนักวิจัย กลุ่มผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานวิจัยของชาติ เข้าร่วมกันที่นี่

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่

ภญ.ดร. อาภา เพชรสัมฤทธิ์

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ แพทย์หญิง ดร. ปิยาอร นำไพศาล

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ.ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย

สาขาวิทยาศาสตร์กายภา...
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร. ชูลีรัตน์ คงเรือง

สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ. นันท์นภัส เพชรคงทอง

สาขาสถาปัตยกรรมและกา...
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร. ศิริวรรณ องค์ไชย

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คลิกดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ผลงานวิจัย (Research)

ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เราเก็บรวมรวมไว้ ทั้งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และงานวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
คลิกดูผลงานวิจัยทั้งหมด

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

เครื่องวัดความกร่อนของเม็ดยา

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมพื้นฐาน...

เครื่องวัดการแตกตัวของเม็ดยา

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมพื้นฐาน...

เครื่องวัดการละลายของเม็ดยา

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมพื้นฐาน...

เครื่องวัดความแข็งของเม็ดยา

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมพื้นฐาน...

เครื่องเรียงแคปซูล 150 แคปซูล ...

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมพื้นฐาน...
คลิกดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

รวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อดุตำแหน่งที่ตั้งและเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเห...

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่ ) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เม...

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาท...

49 ซอยเทียนทะเล 25, ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร...

ห้องปฏิบัติการ HPLC

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ห้อง SC2512

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัท...

ห้อง SC2311

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัท...

ห้อง SC2308

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัท...
คลิกดูห้องปฏิบัติการทั้งหมด

เครือข่ายอุทยาน