รายละเอียดบล็อก (BLOG DETAIL)

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) ประจำปี 2559
 2016-06-13 15:47:36 /  สราวุธ มงคลดี

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

สอว. ใคร่ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยประสานงานบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ STDB ช่วยทำแบบสำรวจความพึงพอใจ

ตามลิ้งครั้งล่าง 

    1. login เข้าใช้ gmail เท่านั้น ก่อนการทำแบบสำรวจ

    2. คลิกลิ้งด้านล่างเพื่อทำแบบสำรวจ

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้อบรมสำหรับประสานงาน โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2 www.stdb.most.go.th สำหรับ ผู้ประสานงาน ผู้นำเข้าข้อมูล ผู้ดูแลเครื่องมือ

คลิกตามลิงค์ http://goo.gl/forms/UGyxtKUrduX8vVU92

 
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2 www.stdb.most.go.th สำหรับผู้เข้าใช้เว็บไซต์ STDB
 
คลิกตามลิงค์ http://goo.gl/forms/o8Vq82laQpNt8OJu1

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ