ค้นหาเครื่องมือ(EQUIPMENT)

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

เครื่อง Micro-Hardness Tester

แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางกายภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

แก๊สโครมาโทกราฟี

ห้องปฏิบัติการเคมี

เครื่องกวนสารละลาย

ห้องปฏิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์...

ตู้ดูดควัน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)...

เครื่อง Universal Testing Mach...

แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางกายภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

เครื่องวัดความแข็งของตัวอย่าง ...

แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางกายภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

เครื่องทดสอบวัสดุโดยการกระแทกช...

แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางกายภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

เครื่องย่อยสารตัวอย่างด้วยคลื่...

แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางสิ่งแวดล้อม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

เครื่องวัดอุณหภูมิ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร...

เครื่องวัดค่าสี

ห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์

ตู้ควบคุมความชื้น

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)...