จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องหาค่าพลังงาน

  • รหัสเครื่องมือ : รภ.นว.07.43.01(ศว./CH)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องหาค่าพลังงาน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Bomb Calorimeter
  • ยี่ห้อ : IKA
  • รุ่น : C5000
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ