จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

Potentiostat/Galvanostat: PG-STAT

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : Potentiostat/Galvanostat: PG-STAT
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Potentiostat/Galvanostat: PG-STAT
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 02:00:00 ถึง 10:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ