จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่อง Micro-Hardness Tester

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่อง Micro-Hardness Tester
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Micro-Hardness Tester
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 02:00:00 ถึง 10:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ