จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร

  • รหัสเครื่องมือ : 85-36(1)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Micropipette
  • ยี่ห้อ : Biohit
  • รุ่น : Proline plus
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ