จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เตาให้ความร้อน

  • รหัสเครื่องมือ : 85-48(2)
  • ชื่อเครื่องมือ : เตาให้ความร้อน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : hot plate
  • ยี่ห้อ : IKA
  • รุ่น : C-MAG HP8
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ