จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ภาคสนาม

  • รหัสเครื่องมือ : 87-9 (1)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ภาคสนาม
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : pH meter
  • ยี่ห้อ : Eutech
  • รุ่น : pH610
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ