จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องนับจำนวนโคโลนี

  • รหัสเครื่องมือ : 87-11
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องนับจำนวนโคโลนี
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Colony Counter
  • ยี่ห้อ : Funke Gerber
  • รุ่น : ColonyStar 8500
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ