จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย

  • รหัสเครื่องมือ : 87-18 (3)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องดูดจ่ายสารละลาย
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Micropipette
  • ยี่ห้อ : Biohit / Finland
  • รุ่น : Proline plus
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ