จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

กล้องจุลทรรศน์

  • รหัสเครื่องมือ : 87-20 (29)
  • ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microscope
  • ยี่ห้อ : Olympus
  • รุ่น : CX21-BIMSET
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ