จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

โกร่งบดด้วยมือ

  • รหัสเครื่องมือ : วศ.ฟว. 6640-007-0004/1
  • ชื่อเครื่องมือ : โกร่งบดด้วยมือ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : โกร่งบดด้วยมือ
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ