จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

แท่นกวนสารละลายและให้ความร้อนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ

  • รหัสเครื่องมือ : วศ.คม. 6640-005-0002/3
  • ชื่อเครื่องมือ : แท่นกวนสารละลายและให้ความร้อนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : แท่นกวนสารละลายและให้ความร้อนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
  • รุ่น : MST digital
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ