จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า

  • รหัสเครื่องมือ : ICBS-01
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Incubator Shaker
  • ยี่ห้อ : New Brunswick Scientific
  • รุ่น : INNOVA 4340
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 10:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ