จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน

  • รหัสเครื่องมือ : RE-02
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Rotary Evaporator
  • ยี่ห้อ : KNF Neuberger
  • รุ่น : RC-900
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อินทรีย์เคมี
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 10:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ