จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวัดการกัดกร่อนทองแดง

  • รหัสเครื่องมือ : 600200601000044
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดการกัดกร่อนทองแดง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Copper Corrosion
  • ยี่ห้อ : PMT
  • รุ่น : TC16
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 09:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ