จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องผลิตน้ำ DI

  • รหัสเครื่องมือ : 600810003000001
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องผลิตน้ำ DI
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Ultrapure
  • ยี่ห้อ : Thermo Scientific
  • รุ่น : Smart2Pure
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเคมี
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 09:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ