จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ (เอกซ์อาร์ดี)

  • รหัสเครื่องมือ : 5404120000011
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ (เอกซ์อาร์ดี)
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : X-ray diffractometer (XRD)
  • ยี่ห้อ : Bruker
  • รุ่น : D8 Advance
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : ฟิสิกส์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ