จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต

  • รหัสเครื่องมือ : MC-BUU6650-003-3-44-2
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Critical Point Dryer
  • ยี่ห้อ : Polaron
  • รุ่น : CPD 7501
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 09:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ