จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

  • รหัสเครื่องมือ : MC-BUU6650-003-3-44-1
  • ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Scanning Electron Microscope
  • ยี่ห้อ : LEO
  • รุ่น : 1450VP
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 09:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ