จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล

  • รหัสเครื่องมือ : MC-BUU-stereo-2
  • ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Stereoscope
  • ยี่ห้อ : Olympus
  • รุ่น : BX51/DP22
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 09:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ