จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องบรรจุอาหารแห้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ

  • รหัสเครื่องมือ : Food Pilot Plant - 025
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบรรจุอาหารแห้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องบรรจุอาหารแห้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
  • ยี่ห้อ : none
  • รุ่น : BR10H-420
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อาหารเคมี
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ