จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศ

  • รหัสเครื่องมือ : Food Pilot Plant - 027
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Stainless- steel vacuum packaging machine
  • ยี่ห้อ : none
  • รุ่น : TY- 680
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อาหารเคมี
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ