จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อนแบบต่อเนื่อง

  • รหัสเครื่องมือ : Food Pilot Plant - 028
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อนแบบต่อเนื่อง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อนแบบต่อเนื่อง
  • ยี่ห้อ : none
  • รุ่น : BRL420
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อาหารเคมี
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ