จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องซีลสุญญากาศ รุ่น DZ-500

  • รหัสเครื่องมือ : RF002
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องซีลสุญญากาศ รุ่น DZ-500
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Vacuum Sealer Machine Model DZ-500
  • ยี่ห้อ : i-pack
  • รุ่น : DZ-500
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 09:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ