จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องสอบเทียบมาตรฐานชนิด 8.5 หลัก

  • รหัสเครื่องมือ : FLUKE 5730A
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องสอบเทียบมาตรฐานชนิด 8.5 หลัก
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : 5730A High Performance Multifunction Calibrator
  • ยี่ห้อ : FLUKE
  • รุ่น : 5730A
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ