จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

  • รหัสเครื่องมือ : MFU-CH-008
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : High Performance Liquid Chromatography
  • ยี่ห้อ : Water
  • รุ่น : UPLC H-class
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ