จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นจากบรรยากาศภายนอก

  • รหัสเครื่องมือ : 5805-001-01/39/48-320000
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นจากบรรยากาศภายนอก
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นจากบรรยากาศภายนอก
  • ยี่ห้อ : ANDERSEN
  • รุ่น : GS
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ