จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

ชุดเครื่องมือสร้างความดันมาตรฐาน

  • รหัสเครื่องมือ : 4110-002-01/58/00003-3020000-320400
  • ชื่อเครื่องมือ : ชุดเครื่องมือสร้างความดันมาตรฐาน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : ชุดเครื่องมือสร้างความดันมาตรฐาน
  • ยี่ห้อ : ADDITEL
  • รุ่น : ADT912-Nสร้างความดันต่ำมาตรฐาน
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ