จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เกจอ่านแรงดันชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกลาง

  • รหัสเครื่องมือ : ADT 681-02-V15-1
  • ชื่อเครื่องมือ : เกจอ่านแรงดันชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกลาง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Digital Pressure Gauge
  • ยี่ห้อ : ADDITEL
  • รุ่น : ADT 681-02-V15
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 14:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ