จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

Gas Chromatography Mass Spectrometry

  • รหัสเครื่องมือ : 7890B/5977
  • ชื่อเครื่องมือ : Gas Chromatography Mass Spectrometry
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Gas Chromatography Mass Spectrometry
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 10:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ