จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวัดความอ่อนตัว

  • รหัสเครื่องมือ : 6630-037-09/55/00001-3020000
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความอ่อนตัว
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องวัดความอ่อนตัว
  • ยี่ห้อ : Acuflex1
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ