จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

Temp & Humidity

  • รหัสเครื่องมือ : 911583
  • ชื่อเครื่องมือ : Temp & Humidity
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Temp & Humidity
  • ยี่ห้อ : Fourier
  • รุ่น : EC750
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 05:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ