จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

Voltmeter

  • รหัสเครื่องมือ : MY47014258
  • ชื่อเครื่องมือ : Voltmeter
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Voltmeter
  • ยี่ห้อ : Agilent
  • รุ่น : 34410A
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 15:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ