จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

Thermal cycling Chamber

  • รหัสเครื่องมือ : 8076851
  • ชื่อเครื่องมือ : Thermal cycling Chamber
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Thermal cycling Chamber
  • ยี่ห้อ : Envirotronics
  • รุ่น : WPH382-2-30
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ