จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

Impulse Generator System

  • รหัสเครื่องมือ : 1804003
  • ชื่อเครื่องมือ : Impulse Generator System
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Impulse Generator System
  • ยี่ห้อ : Hilo Test
  • รุ่น : PG20-100
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ