จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

Memory Hilogger

  • รหัสเครื่องมือ : 160813431
  • ชื่อเครื่องมือ : Memory Hilogger
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Memory Hilogger
  • ยี่ห้อ : HIOKI
  • รุ่น : LR8431-20
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ไม่อนุญาตให้จอง


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ