จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

Vacuum Drying Oven

  • รหัสเครื่องมือ : Vacuum Drying Oven
  • ชื่อเครื่องมือ : Vacuum Drying Oven
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Vacuum Drying Oven
  • ยี่ห้อ : BINDER
  • รุ่น : VD Series 23
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : ฟิสิกส์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 09:00:00 ถึง 23:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ