จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องย่อยไนโตรเจน

  • รหัสเครื่องมือ : LAB003
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องย่อยไนโตรเจน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Protein Analyzer
  • ยี่ห้อ : Gerhardt
  • รุ่น : KT8s
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อาหารเคมี
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 09:00:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ