จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องทดสอบความกร่อน

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบความกร่อน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Friabilator
  • ยี่ห้อ : ELECTROLAB
  • รุ่น : EF-2
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เภสัชศาสตร์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ