จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการขึ้นเกลียวของสกรู

  • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB04
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการขึ้นเกลียวของสกรู
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Optical Microscope
  • ยี่ห้อ : OLYMPUS
  • รุ่น : U-TVO.35XC-2
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเครื่องกล
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 10:00:00 ถึง 15:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ