จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

ชุดตรวจวัดความสามารถในการเข้ากันได้ทางชีวภาพ

  • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB06
  • ชื่อเครื่องมือ : ชุดตรวจวัดความสามารถในการเข้ากันได้ทางชีวภาพ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microplate Reader
  • ยี่ห้อ : TECAN
  • รุ่น : INFINITE M200 PRO
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคด้านพันธุวิศวกรรม
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 10:00:00 ถึง 15:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ