จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวัดองค์ประกอบทางเคมีของพอลิเมอร์

  • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB14
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดองค์ประกอบทางเคมีของพอลิเมอร์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Fourier Transform Infrared Spectrometer
  • ยี่ห้อ : JASCO
  • รุ่น : FT/IR-4600
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเครื่องกล
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 10:00:00 ถึง 15:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ