จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องมือทดสอบการลอยตัวของยางมะตอยในน้ำชนิดหาคราบเหนียวของยาง Float Test Apparatus

  • รหัสเครื่องมือ : ก่อสร้าง/-CT/A4
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องมือทดสอบการลอยตัวของยางมะตอยในน้ำชนิดหาคราบเหนียวของยาง Float Test Apparatus
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Float Test Apparatus
  • ยี่ห้อ : Asphalt Viscosimeter
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมโยธา
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ