จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม

  • รหัสเครื่องมือ : 7840-025-04/60/00001-3020000-09418
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม
  • ยี่ห้อ : Casella/dBadge2
  • รุ่น : Noise Dosimeter
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ