จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องบดสมุนไพร

  • รหัสเครื่องมือ : Food Analysis - 14
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบดสมุนไพร
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องบดสมุนไพร
  • ยี่ห้อ : none
  • รุ่น : none
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 09:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ