จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องตรวจวัดความร้อนแบบพื้นที่

  • รหัสเครื่องมือ : WBGT-01
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องตรวจวัดความร้อนแบบพื้นที่
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Heat Stress Monitor (WBGT)
  • ยี่ห้อ : 3M
  • รุ่น : Quest Temp36
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : สาธารณสุขศาสตร์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ