จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบติดตัวบุคคล

  • รหัสเครื่องมือ : Air Sampling Pump-01
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบติดตัวบุคคล
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Air Sampling Pump
  • ยี่ห้อ : Gilian
  • รุ่น : GilAir-5
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : สาธารณสุขศาสตร์
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ